Semináře

SINGLES

Seminář je určen pro ty z Vás kteří:                                                                                                  Termíny:

  • nemohou najít správného partnera                                                                                                DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY  - SEMINÁŘE ZRUŠENY
  • neudrží si vztah                                                                                                                                       
  • mají nízkou sebedůvěru                                                                                                                  
  • mají velmi úzké a specifické požadavky na budoucího partnera

Jak to bude probíhat: 

Setkáme se v menší skupině. Nejde o žádné spirituální cvičení, či "sluníčkářské" řeči útěchy. Program je určen pro ty, kteří chtějí na sobě pracovat. Probírané okruhy:  

  • vysvětlíme si nejčastější chyby které děláme při výběru partnera 
  • jak si správně vybírat - zde bude cvičení
  • kde a na koho zaměřit svou pozornost, čas i finance
  • Vaše vlastní osobnostní rysy a individualita, odhalíme schéma vaší osobnosti, ta napoví více na jaké typy protějšků se zaměřit - zde bude cvičení
  • osobní konzultace, řešení specifických požadavků

Cílem kurzu je, aby si každý dokázal uvědomit vlastní potenciál. V klidu si ujasnil co je a co není aktuálně důležité. Tento kurz by Vám měl vyjasnit proč se určité věci dějí, proč neustále narážíte na ty samé protější (s kterými to neklape, nebo kteří Vám ubližují) a co dělat do budoucna, aby jste čas a finance využívali efektivně a smysluplně!   

Jak jsem psala výše, nejedná se o seminář který Vám bude foukat na rány. Vždy jsem konkrétní. Obšírné řeči jak je to těžké a je potřeba zkoušet různé metody, NEuznávám. Každý je unikátní, každému sedí něco jiného a na tomhle základě já s účastníky pracuji. 

andrew-neel-199490 

Cena kurzu je 450,- /osoba.  Místo na kurzu je potřeba zaplatit převodem.

(Při zrušení účsti na kurzu 7 dní před konáním, zaniká nárok na vráceni celé částky za kurz.)